تیر ۳۱, ۱۳۹۸

Titan Set – 8 Pieces

Pot Sizes : 30,24,20 cm Fry Pan Size : 30cmColor : Black , Brown,Pink
تیر ۳۱, ۱۳۹۸

Flora Set – 8 Pieces

Pot Sizes : 30,24,20cmFry Pan Size : 30cmColor : Black ,red,Pink
شهریور ۱۰, ۱۳۹۸

Havana Set – 8 Pieces

Pot Sizes : 28,24,20cmFry Pan Size : 20 cmColor : Brown , Naskafee ,Cream